Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008146
Kategória:N/A
Autor:Šotkovská Věra (100%)
Názov:Lyžovanie
Zdroj:Vybrané kapitoly pre poslucháčov študujúcich učiteľstvo základnej školy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983
Lokácia:S. 129
Ohlas:[4] MICHAL, Jiří 2000. Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. Banská Bystrica : UMB, 2000, s. 70. ISBN 80-8055-461-7.