Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008145
Kategória:N/A
Autor:Šotkovská Věra (100%)
Názov:Sánkovanie
Zdroj:Vybrané kapitoly pre poslucháčov študujúcich učiteľstvo základnej školy
Lokácia:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, (1983), S. 120-127
Ohlas:[4] MICHAL, Jiří 2000. Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. Banská Bystrica : UMB, 2000, s. 70. ISBN 80-8055-461-7.