Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šotkovská Věra (50%)
Autor:Antošovský Milan (50%)
Názov:Identifikácia aktuálnych problémov pri realizácii obsahu atletických činností na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Problémy a perspektívy telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku : zborník prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 112-117
Ohlas:[4] MICHAL, Jiří: Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. Banská Bystrica : UMB, 2000. S. 70. ISBN 80-8055-461-7.