Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autor a text - o noetike grotesknosti v próze Stanislava Rakúsa
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 43, č. 6 (1996), s. 427-430
ISSN:0037-6973
Ohlas:[4] POKRIVČÁKOVÁ, Silvia: Krivé zrkadlo nastavené lživému mýtu o ľudskej dokonalosti. In: Romboid, roč. 35, 2000, č. 5, s. 6.
Ohlas:[4] POKRIVČÁKOVÁ, Silvia: Karnevalová a satirická groteska. Nitra : Garamond, 2002. S. 10, 21, 96. ISBN 80-968659-2-7.