Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007573
Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:K problematike prístavku
Zdroj:Syntax a jej vyučovanie
Lokácia:Nitra : PdF, (1982), S. 383-395
Ohlas:[4] KUPCOVÁ, Jana 2000. Možnosti inovácie učiva zo syntaxe v ZŠ. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2000, roč. 46, č. 7-8, s. 214.