Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Nové podnety zo sovietskej derivatológie
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 26, č. 1 (1975), s. 51-71
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000. S. 108. ISBN 80-968202-8-1.