Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Gramatický rod a zhoda v slovenčine a v maďarčine
Zdroj:Z konfrontácie maďarčiny a slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977
Lokácia:S. 21-59
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Gramatický rod a skloňovanie niektorých jednoslovných hydroným povodia Slanej. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2000. S. 151.
Ohlas:[4] ŠTEKAUER, Pavol et al.: Komparatívny výskum prenosu zvieracích pomenovaní na ľudí. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000. S. 68.