Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Princíp motivácie vo frazeológii a v derivatológii
Zdroj:Z problemów frazeologii polskiej i slowianskiej. VI.
Vydavateľské údaje:Warszawa : Slawisticzny osrodek wydawniczy, 1994
Lokácia:S. 7-14
Ohlas:[4] MILACEK, Jozef. O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20. storočia. In Studia Academica Slovaca, 29. Prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2000, s. 325.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000, s. 108. ISBN 80-968202-8-1.
Ohlas:[4] MLACEK, J. Princípy aktualizovania frazém. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 295.