Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šalamon Pavol (50%)
Autor:Šimon František (50%)
Názov:Právnická latinská terminológia
Vydavateľské údaje:Košice : UPJŠ, 1995
Rozsah:87 s.
Ohlas:[4] ARTIMOVÁ, Jozefa: Právnická latinská terminológia. Košice : UPJŠ, 2000. S. 101.
Ohlas:[4] VAŇKOVÁ, Jarmila. Právnická latinčina. 2. dopl. a preprac. vyd. . Bratislava : Iura edition, 2005, s. 278.