Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Malinovská Zuzana (100%)
Názov:Miesto literatúry vo výučbe francúzštiny ako cudzieho jazyka
Zdroj:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1994
Ohlas:[4] LANČARIČ, Daniel. Sémantická vzdialenosť pri transfere skratiek francúzskych ekonomických termínov a ich lexikálnych realizácií do slovenčiny. In Čtvrté setkání tlumočníků a překladatelů ze zemí střední a východní Evropy, Budmerice 2000. [S.l. : RCE FIT, 2000], s. 35.
Ohlas:[4] LANČARIČ, Daniel. Porovnávacia analýza sufixácie pri tvorbe francúzskej a anglickej odbornej terminológie. In Ekonomika firiem 2000. Bratislava : EU, 2000, s. 363.