Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Trendy praxe a teórie vzdelávania dospelých na Slovensku
Zdroj:K aktuálnym otázkam výchovy a vzdelávania v zmenených spoločenských podmienkach v Poľsku a na Slovensku : zborník z medzinárodného teoretického seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 7
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard: Miesto vzdelávania dospelých v systéme celoživotného permanentného vzdelávania. In: Quo vadis výchova...? Bratislava : Iuventa, 1999. S. 129.