Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007131
Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Kapitoly zo sociológie výchovy
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1982
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília 2000. Vzťah pedagogiky voľného času k sociálnej pedagogike. In Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000, s. 140.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília 2001. Pedagogika voľného času, sociálna pedagogika a sociálna práca. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2001, roč. 53, č. 5, s. 423.
Ohlas:[4] POLONSKÝ, D., MATIS, J. 2004. Vybrané problémy zo sociológie výchovy. 1. vyd. Liptovský Hrádok : Lesnícka informačná agentúra, 2004, s. 100.