Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007130
Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Úvod do sociologie výchovy
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1982
Rozsah:203 s.
Ohlas:[4] BAKOŠOVÁ, Zlatica 2000. Sociálna pedagogika ako vedná disciplína. In Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000, s. 32.
Ohlas:[4] HRONCOVÁ, J., HUDECOVÁ, A., MATULAYOVÁ, T. 2000. Sociálna pedagogika a sociálna práca. [S.l. : s.n.], 2000, s. 279. ISBN 80-8055-427-7.
Ohlas:[4] MATIS, Jozef 2002. Spôsob života a životný štýl. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002, s. 47. ISBN 80-968719-8-6.
Ohlas:[4] POLONSKÝ, D., MATIS, J. 2004. Vybrané problémy zo sociológie výchovy. 1. vyd. Liptovský Hrádok : Lesnícka informačná agentúra, 2004, s. 100.