Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007079
Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (50%)
Autor:Horváth Rudolf (50%)
Názov:Vplyv realizácie špecializovaného programu na osvojenie si elementárnych hádzanárskych zručností žiakov mladšieho školského veku
Zdroj:Současné problémy tělesné výchovy a sportu : sborník referátů z vědeckého semináře
Vydavateľské údaje:Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1998
Lokácia:S. 151-159
ISBN:80-7044-228-X
Ohlas:[4] GLESK, Pavol 2000. Jednoročné objemové ukazovatele vonkajšieho tréningového zaťaženia. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava : STU, 2000, s. 38.
Ohlas:[4] GLESK, P., MERICA, M. 2000. Plávanie v materských školách. In Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra : UKF, 2000, s. 43.