Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horváth Rudolf (100%)
Názov:K problémom uplatňovania minihier v telovýchovnom procese na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Problémy a perspektívy telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku : zborník prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 26-30
Ohlas:[4] MICHAL, Jiří: Hodnotenie fyziologickej účinnosti na hodinách zameraných na sezónne činnosti na 1. stupni základnej školy. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999, Slovakia. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 274.