Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horváth Rudolf (100%)
Názov:Didaktické poznatky z diagnostikovania a osvojovania pohybových zručností zo športových hier na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Tělesná výchova a zdraví : sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference
Vydavateľské údaje:České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996
Lokácia:S. 63-67
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika: K rozvoju vybraných koordinačných schopností u žiakov na I. stupni základnej školy. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. S. 348.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika - MAJERNÍKOVÁ, Alena: Úroveň pohybových schopností 10 ročných žiakov niektorých miest východoslovenského regiónu. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999, Slovakia. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 219.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika - PIGULOVÁ, Lenka: Úroveň a zmeny vybraných koordinačných schopností u 8 - 10 ročných žiakov. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 137.
Ohlas:[3] CHAVANOVÁ, Erika: Rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 146.