Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horváth Rudolf (100%)
Názov:Diagnostika úrovne pohybových zručností v športových hrách v žiackych družstvách
Zdroj:Teoretické a didaktické problémy v PU v príprave učiteľov : zborník z medzinárodnej vedecko-pedagogickej konferencie
Vydavateľské údaje:Brno : Masarykova univerzita, 1994
Lokácia:S. 108-113
Ohlas:[3] CHOVANOVÁ, Erika: Rozvoj vybraných koordinačných schopností 9 - 10 ročných žiakov. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 87.
Ohlas:[3] TUREK, Milan: Parcijalna struktura motoričkog učinka dece od sedam do deset godina. In: Zbornik radova. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2000. S. 57.