Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Demko Milan (50%)
Autor:Macura Dušan (50%)
Názov:Informácia o výsledkoch jedného experimentu
Zdroj:MIF : občasník odborno-metodických materiálov pre učiteľov matematiky, fyziky a informatiky stredných škôl
Lokácia:č. 7 (1994)
Ohlas:[4] MACUROVÁ, Anna: Rovnice 1. Prešov : Metodické centrum, 1999. ISBN 80-8045-139-7.