Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (50%)
Autor:Brtková Mirianna (50%)
Názov:Výchovné a zdravotné problémy školskej mládeže
Zdroj:Zborník z 2. vedeckého seminára Východoslovenskej pobočky Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Vydavateľské údaje:Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 1996
Lokácia:S. 5-15
Ohlas:[4] KASA, Július et al.: Telesný a pohybový vývin detí v športových triedach ZŠ. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 228.
Ohlas:[4] KYSELOVIČOVÁ, Oľga: Programy aerobiku z aspektu rozvoja telesnej zdatnosti dievčat na gymnáziu. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publicatio 41, 2000, s. 11.
Ohlas:[4] KRIŠANDA, Andrej: Výchova podpory zdravia a príprava učiteľov Tv Košického a Prešovského kraja. In: Zdravá škola. Prešov : Metodické centrum. S. 39.
Ohlas:[3] ZUSKOVÁ, Klaudia. Spoločné športovanie rodín z pohľadu otcov a matiek. In Prožitek a tělesnost : sborník příspěvků konference konané dne 24.4.2002 na UK FTVS. Praha : Asociace psychologů sportu ČR, 2003, s. 105.