Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Geografické aspekty vývoja mesta Prešova so zreteľom na morfogenézu jeho priestorovej štruktúry
Zdroj:Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 1
Vydavateľské údaje:Košice : [s.n.], 1994
Lokácia:S. 65-83
ISBN:80-7097-292-0
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva. Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. In Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000, s. 399.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8068-922-3.