Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.006670
Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:K poznaniu fauny Jezersko (Spišská Magura)
Zdroj:Biológia (Bratislava)
Lokácia:Roč. 38, č. 10 (1983)
ISSN:0006-3088
Ohlas:[4] KOŠŤÁLIK, Ján 1999. Spišská Magura. Košice : UPJŠ, 1999, s. 121.
Ohlas:[4] KOŠŤÁLIK, Ján 1999. Spišská Magura. Košice : UPJŠ, 1999, s. 120.