Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.006662
Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (50%)
Autor:Vostal Zdenek (50%)
Názov:Základy ekológie a vybrané kapitoly environmentalistiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Rozsah:150 s.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef 2000. Výchova k zdraviu. Prešov : FHPV PU, 2000, s. 117.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef 2002. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 118. ISBN 80-8045-271-7.