Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gáborová Ľubica (100%)
Názov:Štýl rodinnej výchovy a osobnosť dieťaťa
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 27-30
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] KOTEKOVÁ, Rastislava et al. Psychológia rodiny. Michalovce : PeGaS, 2000, s. 109. ISBN 80-967901-0-2.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena. Citové zázemie detí v rodine ako základ pre prípravu na manželstvo a rodičovstvo. In Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 274.