Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Svätý Teofan Zatvornik - Kde je pravda?
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Dana: Krst a duchovná obnova kresťanstva. In: Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis. Pravoslávny teologický zborník. 1999, 22 (7), s. 68.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 97. ISBN 978-80-555-0419-3.