Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005289
Kategória:N/A
Autor:Valcerová Anna (100%)
Názov:Rým Andreja Voznesenského a jeho prekladové substitúcie
Zdroj:Slavica Slovaca
Lokácia:Roč. 17, č. 2 (1982), s. 150-168
Ohlas:[3] KOLI, František 1999. Poznámky k pojmu prekladovosť. In 15x o překladu. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999, s. 27.