Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Návrat k pravdivosti
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Lokácia:Roč. 31, č. 3 (1996), s. 76-78
ISSN:0231-6714
Ohlas:[3] Slovník slovenských spisovateľov. Praha : Libri, 1999. S. 122.
Ohlas:[4] BŠ. Ferko, Vladimír. In Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 154.
Ohlas:[1] PYNSENT, Robert B. Tinkering with the Ferkos: a kind of Slovakness. In The Slavonic and East European review, ISSN 0037-6795. 1998, vol. 76, no. 2, p. 279.