Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:Mládež a drogy
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1994
Rozsah:49 s.
Ohlas:[4] ADAMOVÁ, M. et al. Aktuálna drogová scéna u študentov stredných škôl v Košiciach. In Alkoholizmus a drogové závislosti. 1999, roč. 34, č. 5, s. 277.