Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Koščo Ján (33%)
Autor:Košuth Peter (33%)
Autor:Ondrej Igor (33%)
Názov:Uwagi o tempie wzrostu klenia Leciscus cephalus (L.) i brzanki Barbus petenyi (Heckel) w zbiorniku Starina
Zdroj:Roczniki Bieszczadzkie
Lokácia:Tom 7 (1998), s. [423]-428
Ohlas:[3] VATER, M., PEKÁRIK, L. Rast mereny severnej (Barbus Barbus) a mreny škvrnitej (Barbus Carpathicus) vo vybraných tokoch Slovenska. In Biodiverzita ichtyofauny ČR (VI). Brno : ústav biologie obratlovců AVŘ, 2006, s. 159.