Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Štefko Róbert (50%)
Autor:Veľas Ľ. (50%)
Názov:Manažment vysokej školy by sa mal správať trhovo
Zdroj:Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní
Lokácia:Roč. 5, č. 4 (1995), s. 21
ISSN:1335-0684
Ohlas:[4] SLAVÍK, Vladimír - PLAVČAN, Peter: Rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike v uplynulom desaťročí. In: Pedagogická revue. 1999, 51, č. 5, s. 447.