Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:O čitateľovi v príbehu alebo O ceste, ktorá sa nekončí
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998
Lokácia:Roč. 34, č. 1-2 (1999), s. 101-103
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: Človečina smrdí. In: Kultúrny život, roč. 2, 2001, č. 26, s. 4.
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela: Prerušená komunikácia v románoch V. Pankovčína K-85 a R. Slobodu Krv. In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 114.
Ohlas:[4] KUŠNÍR, Jaroslav: Kontúry postmodernizmu v románe Václava Pankovčína K-85 (Príbeh o prerušenej mravčej ceste). In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 44.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: Človečina smrdí. In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 23.
Ohlas:[4] SABOL, Ján - SABOLOVÁ, Oľga: Semiotické a kompozičné poznámky k Pankovčínovej próze. In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 17.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna. Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 271. ISBN 978-80-555-1183-2.