Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Chrobákova lyrická, poetická a parodická hovorovosť
Zdroj:Biografické štúdie. 9
Vydavateľské údaje:Martin : Matica slovenská, 1980
Lokácia:S. 137-144
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999, s. 89. ISBN 80-967602-7-0.