Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Textové a "netextové" priestory literárneho diela
Zdroj:Realizácie textu. 2
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1995
Lokácia:S. 5-10
ISBN:80-85515-33-4
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autor a text. Prešov : Metodické centrum, 1999. S. 39.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Nádej zvaná múzické čítanie. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 4, s. 22.
Ohlas:[4] JANČOVIČ, I.: Funkcia vstupných a záverečných častí v kompozícii prozaického textu. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : UMB, 2000. S. 165.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Contemporary children's literature as a stimulating factor of the artistic reading of children. In: Identity and diversity in literacy development. [S.l.]: Mária Melichárová - SLJŠ, [2000]. S. 194.
Ohlas:[4] MILČÁK, Marián. O nezrozumiteľnosti básnického textu. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 38.