Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Mikluš Michal (100%)
Názov:O derivačno-ideografickom roztváraní adjektívno-deadjektívnej časti verbálneho priestoru v ruštine a slovenčine
Zdroj:XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 1998
Lokácia:S. 207-218
ISBN:80-967722-1-X