Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Analýza dominantných prvkov personálneho managementu vo vzťahu k jeho determinácii podnikovou marketingovou stratégiou
Zdroj:The individual and society at the turn of the century : view from both sides
Vydavateľské údaje:Olomouc : Palacký University, 1998
Lokácia:S. 232-236
ISBN:80-7067-923-9
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela: Súčasná situácia v riadení ľudských zdrojov. In: Národná a regionálna ekonomika. Košice : Ekonomická fakulta TU, 1999. S. 51.
Ohlas:[3] MESÁROŠ, Ľudovít - KRAVČÁKOVÁ, Gabriela: Útvary riadenia ľudských zdrojov - teória a prax v podmienkach slovenských podnikov. In: Podnik pro třetí tisíciletí. Brno : Vysoké učení technické, 1999. S. V-22.
Ohlas:[4] MESÁROŠ, Ľudovít - FUCHSOVÁ, Katarína: Efektívne vedenie ľudských zdrojov v súčasných podmienkach slovenskej ekonomiky a problémy fluktuácie zamestnancov. In: Súčasné trendy v manažmente. Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. S. I-42.