Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Ružbarský Pavel (50%)
Autor:Turek Milan (50%)
Názov:Vplyv neštandardných cvičení na plaveckú výkonnosť primárneho výberu
Zdroj:Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie : sborník referátů
Vydavateľské údaje:Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1998
Lokácia:S. 120-123
ISBN:80-7067-934-4
Ohlas:[3] TUREK, M., RUŽBARSKÁ, I. Predikcia úspešnosti žiakov zaradených do hernej prípravy. In Hry 2006 : výzkum a aplikace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 134. ISBN 80-7043-443-0.