Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Parciálna štruktúra plaveckej motoriky vo vzťahu k propriorecepcii u vysokoškolskej populácie
Zdroj:Plávanie po OH v Atlante na vysokých školách a na univerzitách v SR
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1996
Lokácia:S. 30-37
Ohlas:[4] MERICA, M. Telesná kultúra. Bratislava : STU, 1998. S. 76.
Ohlas:[4] MERICA, M.: Skúsenosti z výučby základného plávania a odporúčania pre prax. In: Zborník Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Trnava : MTF STU, 1999. S. 48.
Ohlas:[3] MERICA, Marián. Zaťaženie v športovej príprave plavcov. In Sport a kvalita života 2008 = Sport and quality of life 2008 : mezinárodní vědecká konference : sborník příspěvků [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2009-06-10]. ISBN 978-80-210-4716-7.