Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Rozvíjanie aktivít u dieťaťa predškolského veku v rodine pred vstupom do základnej školy
Zdroj:Rodina a škola
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1994
Lokácia:S. 190-195
Ohlas:[4] Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava : Ministerstvo školstva, 1999. S. 208. ISBN 80-967721-1-2.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Kooperácia rodičov a učiteľov materských škôl pri plnení úloh škôl podporujúcich zdravie. In Zborník prác z 11. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 36.
Ohlas:[3] MIŇOVÁ, Monika. Spolupráca materskej školy s rodinou. In Idea wspólbycia i wspóldzialania w edukacji dzieci i mlodziezy. Teoria i praktyka. Racibórz : Państwowa Wyzsza szkola zawodowa w Raciborczu, 2016, s. 132. ISBN 978-83-60730-89-8.