Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belásová Ľudmila (100%)
Názov:Niekoľko poznámok k problematike SH žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zdroj:Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 75-77
ISBN:80-88697-34-4
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária: Predškolská príprava dieťaťa zo znevýhodneného prostredia na základnú školu. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 124.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária: Záujmové činnosti rómskych detí v materskej škole a v prípravnom ročníku základnej školy. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : Grafotlač, 1999. S. 15.