Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Glesk Pavol (50%)
Autor:Horváth Rudolf (50%)
Názov:Telesná výchova a zdravie
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 6, no. 4 (1996), s. 37-38
ISSN:1335-2245
Ohlas:[4] GLESK, Pavol: Biologické odôvodnenie procesu telesnej výchovy na základných a stredných školách. In: Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Bratislava : STU, 1999. S. 8.
Ohlas:[4] GLESK, Pavol - KUDLA, Jozef: Šport - životné prostredie - zdravie. In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava : STU, 1999. S. 63.
Ohlas:[4] MERICA, Marián: Možnosti použitia niektorých tréningových systémov v kondičnej kulturistike vysokoškolákov. In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava : STU, 2000. S. 230.