Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Podiel tektoniky na kvartérno-geologickom a morfologickom vývoji Pohronskej pahorkatiny a doliny Žitavy
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 27, č. 1 (1975), s. 25-29
ISSN:0016-7193
Ohlas:[2] URBÁNEK, Ján: Problém zlomových svahov v Západných Karpatoch. In: Geografický časopis. 1999, 51, č. 1, s. 15.
Ohlas:[4] LACIKA, Ján: Typy riečneho pirátstva vo vulkanických pohoriach slovenských Karpát. In: Geografický časopis, roč. 54, 2002, č. 2, s. 162.
Ohlas:[3] STANKOVIANSKY, Miloš: Quarternary changes in the course of the Gidra river in the Danube lowland. In: Annals : geographical series. Tome 2. Targoviste : "Valahia" University, 2001. S. 113.
Ohlas:[4] LACIKA, Ján - URBÁNEK, Ján. Morphostructural division of Slovakia. In Geomorphologia Slovaca, 2003, roč. 3, č. 1, s. 95.