Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kubáni Viliam (100%)
Názov:Všeobecná psychológia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Rozsah:100 s.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena - JELEŇOVÁ, Iveta: Kognitívne profily matematicky nadaných adolescentov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 69.