Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kubáni Viliam (100%)
Názov:Výchovné postoje rodičov a motívy učenia sa stredoškolákov
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Roč. 45, č. 5-6 (1994), s. 235-244
ISSN:1335-1982
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter. Pedagogická revue v rokoch 1990-1998. In Pedagogická revue. 1999, roč. 51, č. 1, s. 91.