Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Filozofia a jazyk v teologickej koncepcii kappadóckych otcov : autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia 61-64-9 pravoslávna teológia
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1998
Rozsah:22 s.