Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dragula Miroslav (100%)
Názov:Drogy a náboženstvo
Zdroj:Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Lokácia:S. 41-47
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Sociologické poňatie životného spôsobu. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 180.
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Premeny životného štýlu v súradniciach informačnej spoločnosti a procesov globalizácie. In: Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1999. S. 91.
Ohlas:[4] THOLT, P. - NEZNÍK, P.: Noogénne depresie a problém závislostí. In: Cesty k výchove moderného lekára. Košice : LF UPJŠ, 1999. S. 24.
Ohlas:[4] THOLT, Pavol - NEZNÍK, Peter: Noogénne depresie a problém závislostí. In: Verbum, roč. 10, 1999, č. 2, s. 40.
Ohlas:[4] OROSOVÁ, Oľga et al.: Prevencia drogových závislostí. Košice : UPJŠ, 2000. S. 215. ISBN 80-7097-395-1.
Ohlas:[4] THOLT, Pavol - OROSOVÁ, Oľga - NEZNÍK, Peter. Výchova a renesancia duchovnej kultúry. In Medzi modernou a postmodernou. 1. vyd. Prešov : Manacon, 2003, s. 51.