Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Šimon Ladislav (100%)
Názov:Karl May v žánrovom kontexte literatúry pre deti a mládež
Zdroj:Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 31.9.-2.10.1998 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 1999
Lokácia:S. 127-132
ISBN:80-968202-3-0