Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Perečinská Květoslava (100%)
Názov:Telesný stav športových gymnastiek výkonnostnej a vrcholovej úrovne
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 5, No. 1-2 (1995), s. 40-42
ISSN:1335-2245
Ohlas:[3] PAVLÍK, Josef: Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. Brno : Masarykova univerzita, 1999. S. 55.
Ohlas:[4] PRUKNER, V., REICH, P. Monitoring of the selected motoric and somatic parameters of the physical education students at the Faculty of physical culture at Palacký Univerzity in Olomouc. In Telovýchovný proces na školách : recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 201.