Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.004208
Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (50%)
Autor:Gáborová M. (50%)
Názov:Motorika a somatický profil poslucháčov telesnej výchovy na pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove
Zdroj:Osobnost učitele tělesné výchovy : sborník prací z konference
Vydavateľské údaje:Olomouc : Univerzita Palackého, 1981
Lokácia:S. 492-501
Ohlas:[3] PAVLÍK, Josef 1999. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 52.
Ohlas:[3] PAVLÍK, Josef 2003. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 52.