Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ištok Robert (100%)
Názov:Politickogeografická štruktúra oválu násilia
Zdroj:Medzinárodné otázky : časopis pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru
Lokácia:Roč. 3, č. 1 (1994)
ISSN:1210-1583
Ohlas:[4] DULEBA, Alexander: Koniec súčasnej strednej Európy? Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1998. S. 136. ISBN 80-967739-6-8.
Ohlas:[3] KREJČÍ, Oskar: Geopolitické hrátky. In: Mezinárodní politika, roč. 23, 1999, č. 2, s. 30.
Ohlas:[3] KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru. Praha : Ekopress, 2000. S. 316. ISBN 80-86119-29-7.
Ohlas:[3] BAAR, Vladimír: Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalizmu? Ostrava : Tilia, 2001. S. 357. ISBN 80-86101-40-1.
Ohlas:[4] KREJČÍ, Oskar. Geopolitics of the central European region. 1. ed. Bratislava : Veda, 2005, p. 490.
Ohlas:[3] BAAR, Vladimír. Decentralizační a dezintegrační procesy v Ruské federaci v 90. letech minulého století. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2005, s. 219.
Ohlas:[3] KREJČÍ, Oskar. Geopolitika středoevropského prostoru. 3. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 396. ISBN 978-80-7431-001-0.
Ohlas:[3] KREJČI, Oskar. Geopolitika centraľnoj Evropy : vzgľad iz Pragi i Bratislavy. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2010, s. 420. ISBN 978-80-7451-015-1.