Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.004028
Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (20%)
Autor:Ďurech M. (20%)
Autor:Filčák M. (20%)
Autor:Kručay Milan (20%)
Autor:Slávik I. (20%)
Názov:Longitudinálne sledovanie rozvoja motorických schopností a zručností študentov telesnej výchovy v praktických disciplínach
Zdroj:Aktuálne problémy prípravy telovýchovných pedagógov : zborník prác z vedeckej konferencie konanej 17.-19. septembra 1981 na Zemplínskej Šírave
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty, 1982
Lokácia:S. 15-18
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav 1999. Vzťah antropometrických ukazovateľov k plaveckej výkonnosti študentov FHV UMB v Banskej Bystrici. In Antropomotorika. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a špor, 1999, s. 104.