Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Možnosti zisťovania osobnej identity: metodika IDEX
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 42, č. 5 (1998), s. 449-461
ISSN:0009-062X
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.